Barter
Zalety i wady barteru

Zalety i wady barteru. Korzyści i ograniczenia stosowania barteru w biznesie

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy chętnie szukają innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, które można zastosować w firmie. Taki właśnie jest barter – wymiana towarów i usług bez użycia gotówki. Wymiana barterowa ma wiele zalet, ale posiada również pewne wady. W naszym artykule przyglądamy się zarówno mocnym, jak i słabym stronom barteru.

Korzyści stosowania barteru w biznesie

Stosowanie barteru w biznesie ma wiele zalet, które przysparzają mu zwolenników. Poznaj najważniejsze z nich!

Oszczędność finansowa

Jedną z najważniejszych zalet barteru jest możliwość oszczędności finansowej. Jest ona istotna zwłaszcza w okresach trudności finansowych. Firmy, decydując się na wymianę barterową, unikają ponoszenia wydatków – zamiast płacić za kupowane produkty lub usługi, mogą wymienić się na przykład za własne usługi.

Obniżenie kosztów i usprawnienie procesu

Barter jest wymianą bezpośrednią, a więc jej ​strony nie korzystają z pośredników, co zazwyczaj obniża kosztyusprawnia cały proces.

Budowanie trwałych relacji biznesowych

Barter stwarza też doskonałą okazję do budowania trwałych relacji biznesowych. Wspólna wymiana barterowa często prowadzi do wzajemnego lepszego zrozumienia potrzeb partnerów handlowych, a to przekłada się na zaufanie.

Promocja

Zaufany partner jest natomiast chętniej polecany, co jest świetną metodą promocji. Ale wymiana barterowa umożliwia firmom promocję również na inne sposoby, choćby poprzez zwiększenie widoczności w branży. Z kolei w przypadku małych firm stosowanie barteru może być szansą na wejście na rynek i współpracę z większymi partnerami.

Rozszerzenie oferty

Kolejną zaletą barteru jest możliwość poszerzenia oferty o produkty lub usługi, które w innej sytuacji byłyby poza zasięgiem finansowym. To z kolei pozwala na elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku.

Rozwiązanie dla małych firm i na sytuacje kryzysowe

Barter bywa szczególnie korzystny dla małych firm, które częściej zmagają się z ograniczonymi środkami finansowymi. Mogą one oferować swoje produkty lub usługi w zamian za to, czego im brakuje.

Wymiana barterowa bywa też  świetnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych, ponieważ pozwala firmom na przetrwanie pomimo utraty płynności finansowej.

Wady wymiany barterowej

Kluczem do skutecznego korzystania z barteru jest świadomość jego ograniczeń, z powodu których nie w każdej sytuacji warto po niego sięgnąć.

Utrudnienie przepływu gotówki

Dobrze mieć na uwadze, że barter pozwala unikać wydatków gotówkowych, ale jednocześnie utrudnia przypływ gotówki. Firmy często korzystające z barteru mogą więc napotkać trudności, gdy potrzebują pieniędzy do pilnych inwestycji.

Ograniczony zasięg wymian

Jakie są jeszcze wady barteru? Jedną z nich jest ograniczony zasięg. W niektórych branżach wymiana towaru i usług może być niemożliwa lub mało praktyczna.

Trudności w wycenie wartości

Wycenienie wartości wymienianych dóbr i usług – i taki ich dobór, aby wartość była taka sama – może być trudne.  Firmy często muszą więc spędzić sporo czasu na negocjacjach i ustaleniu warunków, które będą jasne i satysfakcjonujących dla obu stron.

Czy pomimo tych wad warto korzystać z barteru? Jesteśmy przekonani, że tak – w wielu sytuacjach wymiana barterowa sprawdza się znakomicie.